วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วิธีติดตั้ง Android Studio บน Ubuntu (How to Install Android Studio on Ubuntu 14.04/14.10/12.04 via PPA)

วิธีติดตั้ง Android Studio บน Ubuntu (How to Install Android Studio on Ubuntu 14.04/14.10/12.04 via PPA)

สอนวิธีการติดตั้ง Android Studio เครื่องมือใหม่ที่พัฒนาโดย Google และ IntelliJ IDEA ผ่าน PPA บน Ubuntu

ถ้าเคยใช้ Eclipse/ADT Plugin คล้ายๆกันนั้นแหละ แต่ Android Studio ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ สำหรับนักพัฒนา Android developer.

ติดตั้ง Android Studio ผ่าน PPA บน Ubuntu การติดตั้ง Android Studio บน Ubuntu กลายเป็นเรื่องง่าย ผ่าน Ubuntu PPA มีสคริปต์ง่ายๆที่ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติและติดตั้งรุ่นล่าสุดจากเซิร์ฟเวอร์ Google สนับสนุน Ubuntu 15.04,Ubuntu 14.10,Ubuntu 14.04 และUbuntu 12.04

1.ก่อนจะติดตั้ง Android Studio ต้องมี Java หรือ Oracle Java 7 หรือ 8 ก็ได้ กด Ctrl + Alt + T บนแป้นพิมพ์เพื่อเปิด terminal เพื่อเรียกใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java7-installer oracle-java7-set-default


2.ต่อไปก็เพิ่ม PPA ของ Android Studio เข้าไปด้วย พร้อมดาวน์โหลด ใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

sudo add-apt-repository ppa:paolorotolo/android-studio
sudo apt-get update
sudo apt-get install android-studio

3.ก่อนรัน Android Studio แนะนำติดตั้งตัวนี้ด้วย ตัวแก้ #Unable to run mksdcard SDK tool

sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0 lib32stdc++6

4.ดาวน์โหลดทุกอย่างพร้อมแล้ว ใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ เพื่อติดตั้งแบบ setup wizard

/opt/android-studio/bin/studio.sh


5.หน้าตา Android Studio พร้อมใช้งาน...

ติดตามกันต่อ...

https://twitter.com/Cavaji


https://plus.google.com


ขอบใจทุกคนที่เข้ามาอ่าน น่ะครับ By Cavaji

แหล่งที่มา : Android Studio, Cavaji, stackoverflowyoutube,  Android Studio on Ubuntuubuntu

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

How to convert JLabel.getIcon() to BufferedImage แปลงรูปภาพไฟล์ JLabel.getIcon() เป็น BufferedImage ในภาษา Java

How to convert JLabel.getIcon() to BufferedImage แปลงรูปภาพไฟล์ JLabel.getIcon() เป็น BufferedImage ในภาษา Java
ในภาษาJava มีหลายวิธีในการแปลงรูปแบบเอกสาร หรือรูปภาพ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ หรือนำไปใช้งานในด้านอื่นๆ
วีธีการแปลงจากIcon  เป็นBufferedImage  และGraphics

// Get the icon
Icon ico = label1.getIcon();

// Create a buffered image
BufferedImage bimg = new BufferedImage(ico.getIconWidth(), ico.getIconHeight(),BufferedImage.TYPE_INT_RGB);

// Create the graphics context
Graphics g = bimg.createGraphics();

// Now paint the icon
ico.paintIcon(null, g, 0, 0);
g.dispose();

ติดตามกันต่อ...

https://twitter.com/Cavaji

https://plus.google.com


ขอบใจทุกคนที่เข้ามาอ่าน น่ะครับ By Cavaji

แหล่งที่มา : How to convert JLabel.getIcon() to BufferedImage

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

How to easily resize images? ย่อรูปภาพบน Linux Ubuntu

How to easily resize images? ย่อรูปภาพบน Linux Ubuntu
ย่อรูปภาพกับ Nautilus-Image-Converter มันเป็น plugin or extension บน Ubuntuวิธีการเรียกงาน แค่ คลิกขวา เลือกเมนู  Resize Images… หรือ Rotate Images…
ในการย่อรูปภาพ สามารถกำหนดความละเอียดขนาดต่างๆ (640×480, 800×600, 1024×768 & 1280×960)และสามารถหมุนรูปภาพได้

ขั้นต้องการติดตั้ง
1.sudo -s
2.apt-get update
3.apt-get install nautilus-image-converter
4.reboot

ง่ายๆติดตั้งผ่านเว็บ
ลิงค์--nautilus extension to mass resize or rotate images


เลือก Ubuntu Software Center แล้วกด Ok.

ติดตามกันต่อ...

https://twitter.com/Cavaji

https://plus.google.com


ขอบใจทุกคนที่เข้ามาอ่าน น่ะครับ By Cavaji

แหล่งที่มา : nautilus extension to mass resize or rotate images